Khác biệt giữa các bản “Kilôwatt giờ”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
{{Hộp thông tin đơn vị
[[Tập tin:Hydro quebec meter.JPG|nhỏ|phải|[[Đồng hồ điện]] (công tơ) ở [[Canada]].]]
| bgcolor =
 
| name = Kilôwatt giờ
| image = Hydro quebec meter.JPG
[[Tập| caption tin:Hydro quebec meter.JPG|nhỏ|phải| = [[Đồng hồ điện]] (công tơ) ở [[Canada]].]]
| standard = Non-SI metric
| quantity = Năng lượng
| symbol = kW⋅h
| symbol2 = kW h
| extralabel =
| extradata =
| units1 = [[Hệ đo lường quốc tế|SI]]
| inunits1 = {{convert|1|kW.h|sigfig=2|disp=out}}
| units2 = [[CGS]]
| inunits2 = {{convert|1|kW.h|erg|lk=out|disp=out}}
| units3 = [[English Engineering units]]
| inunits3 = ≈{{thinsp}}{{convert|1|kW.h|ft.lbf|sigfig=7|lk=out|disp=out}}
| units4 = British Gravitational units
| inunits4 = ≈{{thinsp}}{{convert|1|kW.h|ftpdl|sigfig=7|lk=out|disp=out}}
}}
'''Kilôwatt giờ''', hay ''Kilowatt giờ'', (ký hiệu '''kW·h''', '''kW h''') là đơn vị của [[năng lượng]] bằng 1000 [[watt]] [[giờ]] hay 3,6 [[megajoule]].<ref name="taylor1995">Taylor, Barry N. (1995). [http://physics.nist.gov/Document/sp811.pdf ''Guide for the Use of the International System of Units (SI)''] (Special publication 811). Gaithersburg, MD: [[Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia]] (NIST). 31.</ref><ref name="taylor2001">"Half-high dots or spaces are used to express a derived unit formed from two or more other units by multiplication." Barry N. Taylor. (2001 ed.) [http://physics.nist.gov/Pubs/SP330/sp330.pdf ''The International System of Units.''] (Special publication 330). Gaithersburg, MD: Viện tiêu chuẩn và công nghệ quốc gia (NIST). 20</ref>