Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Điện môi”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
=== Cường độ điện trường trong điện môi ===
Khi đặt một khối điện môi vào một điện trường yếu <math> \vec{E_0} </math> (hình vẽ), các proton sẽ bị kéo thuận chiều <math> \vec{E_0} </math> , các electron bị kéo ngược chiều <math> \vec{E_0} </math> , nhưng do lực liên kết trong phân tử vẫn còn mạnh nên các electron không bị bứt hẳn ra khỏi cấu trúc và hình thành các lưỡng cực điện. Các lưỡng cực điện này tạo ra điện trường <math> \vec{E'} </math> dẫn đến điện trường tổng hợp trong lòng vật dẫn là <math> \vec E = \vec E_0 + \vec E' </math>.
[[Tập tin:Phân cực điện môi.jpg|nhỏ]]
Khi đặt một khối điện môi vào một điện trường yếu <math> \vec{E_0} </math> (hình vẽ), các proton sẽ bị kéo thuận chiều <math> \vec{E_0} </math> , các electron bị kéo ngược chiều <math> \vec{E_0} </math> , nhưng do lực liên kết trong phân tử vẫn còn mạnh nên các electron không bị bứt hẳn ra khỏi cấu trúc và hình thành các lưỡng cực điện. Các lưỡng cực điện này tạo ra điện trường <math> \vec{E'} </math> dẫn đến điện trường tổng hợp trong lòng vật dẫn là <math> \vec E = \vec E_0 + \vec E' </math>
 
=== Cảm ứng điện ===
Xét khối điện môi gồm haicác thành phần môi trường có hằng số điện môi là <math>\varepsilon_1</math> và <math>\varepsilon_2
</math> đặt trong điện trường <math>\vec {E}</math> . Ở mặt phân cách giữa hai môi trường, các thành phần pháp tuyến của <math>\vec {E}</math> thay đổi tỉ lệ nghịch với các hằng số điện môi : <math>\varepsilon_1E_n^{(1)}=\varepsilon_2E_n^{(2)}</math>, tuy nhiên hệ thức không tiện lợi cho việc tính toán các trường.
 
Vector <math>\vec{D}=\varepsilon\varepsilon_0 \vec{E}</math> được gọi là vector cảm ứng điện (vector điện dịch). Hiển nhiên rằng, tại mặt phân cách của hai chất điện môi, các thành phần pháp tuyến <math>D_n</math> của vector cảm ứng điện thay đổi liên tục. Do đó, số các đường sức của vector cảm ứng điện khi đi qua mặt phân cách của hai chất điện môi không thay đổi. Trong khi đó, vì các thành phần tiếp tuyến của cường độ điện trường <math>\vec {E}</math> tại mặt phân cách thay đổi liên tục, cho nên các thành phần tiếp tuyến <math>D_t</math> của vector cảm ứng điện tại mặt phân cách thay đổi tỉ lệ thuận với các hằng số điện môi đó : <math>\varepsilon_1D_\tau^{(2)}=\varepsilon_2D_\tau^{(1)}</math> . Trên mặt phân cách có một sự "khúc xạ" riêng biệt của các đường sức của vector cảm ứng điện.
 
=== Vector độ phân cực ===
[[Tập tin:Phân cực điện môi.jpg|nhỏ]]
Để làm số đo độ phân cực của chất điện môi, người ta lấy vector độ phân cực được định nghĩa là tổng momen lưỡng cực điện trong một đơn vị thể tích điện môi : <math> \vec{\Rho}=\tfrac{\sum \vec p}{V} </math>
 
135

lần sửa đổi