Khác biệt giữa các bản “Đinh Cơ”

không có tóm lược sửa đổi
n
|chồng = Hán Cung hoàng [[Lưu Khang]]
|con cái = [[Hán Ai Đế]] Lưu Hân
|tước hiệu = [Sơn Dương vương cơ;<br>山陽王姬]<br>[Định Đào vương cơ;<br>定陶王姬]<br>[Cung Hoàng hậu; 恭皇后]<br>([[Đế thái hậu;]] 帝太后])
|cha = Thái thú Đinh công
|sinh = ?
Người dùng vô danh