Khác biệt giữa các bản “C Sharp (ngôn ngữ lập trình)”

Đã cứu 0 nguồn và đánh dấu 1 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8
(Đã cứu 0 nguồn và đánh dấu 1 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
**Theo [./Https://github.com/ Github] (Kho lưu trữ mã nguồn lớn nhất thế giới), tính đến tháng 10/2020, C# là ngôn ngữ hoạt động nhiều thứ 4.
**Cộng đồng phát triển và số người theo học ngôn ngữ C# tăng khônng ngừng theo mỗi năm.Theo ước tính 10/2020, cộng đồng phát triển C# là hơn 6 triệu người
*C# kết hợp chặt chẽ với nền tảng .NET [https://dotnet.microsoft.com/.NET]{{Liên kết hỏng|date=2021-02-09 |bot=InternetArchiveBot }}- một khung nền tảng rất mạnh của Microsoft.
*Ngoài ra C# còn có những ưu điểm:
**[https://github.com/dotnet/csharplang C# là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở],vì vậy C# là miễn phí với tất cả mọi người, đồng thời mọi người đều có thể cùng tham gia phát triển, đề xuất thiết kế ngôn ngữ C#
179.575

lần sửa đổi