Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thành Dương Cung Vương”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Thành Dương Cung Vương''' trong [[Tiếng Việt]] có thể là:
==Danh sách==
*Tây Hán Thành Dương Cung Vương (城陽共王) [[Lưu Hỉ (Thành Dương vương)|Lưu Hỉ]]: tại vị 177 TCN-169 TCN và 164 TCN-144 TCN, do có thời gian chuyển công tác sang Hoài Nam quốc nên cũng gọi là Hoài Nam Cung Vương
*Đông[[Tây Hán]] Thành Dương Cung Vương (城陽王) [[Lưu ChỉHỉ (Thành Dương vương)|Lưu Hỉ]]: tại vị 26177 TCN-35,169 thờiTCN [[Lưu Huyền|Cánh164 ThủyTCN-144 Đế]]TCN, đầudo tiên gọithời gian Thungchuyển Lăngcông [[Cungtác Hầu]],sang sauHoài đượcNam tiếnquốc phongnên làmcũng [[Địnhgọi Đàolà Hoài Nam Cung Vương]].
*[[Đông Hán]] Thành Dương Cung Vương (城陽恭王) [[Lưu Chỉ]]: tại vị 26-35, thời [[Lưu Huyền|Cánh Thủy Đế]] đầu tiên gọi là Thung Lăng [[Cung Hầu]], sau được tiến phong làm [[Định Đào Cung Vương]].
 
==Xem thêm==
*[[Cung Vương]]
*[[Thành Dương Hoài Vương]]
*[[Thành Dương Ai Vương]]
*[[]]
{{trang định hướng nhân danh}}
 
Người dùng vô danh