Khác biệt giữa các bản “12 (số)”

không có tóm lược sửa đổi
 
* 12 giờ khuya là thời điểm chuyển giao giữa hai ngày.
* Trên đỉnh Olympus có 12 vị thần.
* Gaea và Uranus có 12 đứa con Titan
* Căn bậc hai của 12 là 3,464101615
* Bình phương của 12 là 144.
* Cơ thể người có 12 [[dây thần kinh sọ]].
* [[Thế vận hội|Olympic]] vào năm 2012 đã diễn ra ở [[Anh]].
== Trong [[toán học]] ==
* Số 12 là hợp số. Phân tích thành nhân tử: 12 = 2.2.3.
* Căn bậc hai của 12 là 3,464101615
* Bình phương của 12 là 144.
 
== Trong hóa học ==
Người dùng vô danh