Khác biệt giữa các bản “Á thần”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
[[Tập tin:Cuslayshound.jpg|nhỏ|356x356px| " Cuchulain giết chết chó săn ", minh họa bởi Stephen Reid từ Eleanor Hull 's ''The Boys 'Cuchulain'', 1904]]
[[Tập tin:Heracles and the Erymanthian Boar.jpg|nhỏ|'''Á Thần''' [[Heracles]] là con của Thần [[zeus]] và một người phàm]]
'''Á thần''' hay '''Bán thần''' là một vị [[thần]] phụ, có thể bất tử hoặc không, và là con đẻ của một vị thần với một người phàm, hoặc một nhân vật đã đạt được trạng thái '''Thần Thánh''' sau khi chết.<ref>{{Cite book|last=Nagy|first=Gregory|title=Greek Mythology and Poetics|publisher=Cornell University Press|year=2018|isbn=978-150-173-202-7}}</ref> a process that has been referred to as "heroization".<ref name="Price">{{cite journal|last1= Price|first1= Theodora Hadzisteliou|title= Hero-Cult and Homer|journal= Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte|date= 1 January 1973|volume= 22|issue= 2|pages= 129–144|jstor= 4435325|issn= 0018-2311}}</ref> [[Pindar]] also used the term frequently as a synonym for "hero".<ref name="Lid&S">{{cite book|last1= Liddell|first1= Henry George|last2= Scott|first2= Robert|title= [[A Greek–English Lexicon]]|date= 1894|publisher= Oxford University Press|location= Oxford|edition= 5th|page= 596}}</ref>
 
== Từ nguyên ==