Khác biệt giữa các bản “Bảng chữ cái tiếng Mãn”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Chất lượng kém/nguồn|ngày=11|tháng=02|năm=2021|lý do=Dịch máy, "tàu sân bay", wtf}}
{{Infobox Writing system
| name = Bảng chữ cái tiếng Mãn
Người dùng vô danh