Khác biệt giữa các bản “Bộ thủ Khang Hi”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
|1
|<big>一</big>
|'''Nhất<br>'''<br>(hoành)
|yī<br>(héng)
|いち-ichi
|5
|<big>乙, ⺄, 乚</big>
|'''ÂttẤt'''
|yǐ
|おつ-otsu
|-
|}
 
===2 nét===
{| class="wikitable"