Khác biệt giữa các bản “Bộ thủ Khang Hi”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
 
|10
|<big>儿</big>
|'''NhânNhi'''<br>(nhân đi)
|rén<br>(ér)
|にんにょう- ninyō<br>ひとあし- hitoashi<br>(ひと-hito)
|-
|}
 
===3 nét===
{| class="wikitable"