Khác biệt giữa các bản “Danh sách các quốc gia theo ý nghĩa tên gọi”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
| 90 || {{flag|Malta
|}} || Cộng hòa Malta || Mã Nhi Tha
 
Man Ta ||
||
|-
| 91 || {{flag|Slovenia
 
Hy Lạt
 
Elladha
 
Yavan
| Đất nước của người Hellen
|-
|-
|}
 
===Đông Âu===
{| class="wikitable sortable"