Khác biệt giữa các bản “Danh sách các quốc gia theo ý nghĩa tên gọi”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
 
Nam Triều Tiên
 
Cao Câu Ly
|Đại Hàn có nghĩa là "rất to lớn"
Dân Quốc là "quốc gia của nhân dân", theo chủ nghĩa tam dân
|-
| 16 || {{flag|North Korea
|}} ||Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên||Bắc Triều Tiên
Bắc Hàn
 
Cộng hòa Triều Tiên
 
Cao Câu Ly
|Đất nước đón ánh Mặt trời đầu tiên
|-