Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Cơ quan Năng lượng hạt nhân”

Đã cứu 8 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8
(Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
(Đã cứu 8 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
 
Nhiệm vụ của Cơ quan là ''"hỗ trợ các nước thành viên trong việc duy trì và tiếp tục phát triển, thông qua hợp tác quốc tế, các cơ sở khoa học, công nghệ và pháp lý cần thiết cho việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình cách an toàn, thân thiện với môi trường và tiết kiệm
"'' [http://www.nea.fr/html/nea/flyeren.html] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20100222100609/http://www.nea.fr/html/nea/flyeren.html |date=2010-02-22 }}
 
== Các nước thành viên ==
== Các lãnh vực hoạt động của Cơ quan Năng lượng hạt nhân ==
 
* [[An toàn hạt nhân]] và điều chỉnh [http://www.nea.fr/html/nsd/welcome.html] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060928002041/http://www.nea.fr/html/nsd/welcome.html |date=2006-09-28 }}
* Phát triển Năng lượng hạt nhân [http://www.nea.fr/html/ndd/welcome.html] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060928002201/http://www.nea.fr/html/ndd/welcome.html |date=2006-09-28 }}
* Quản lý chất thải phóng xạ [http://www.nea.fr/html/rwm/welcome.html] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060928004728/http://www.nea.fr/html/rwm/welcome.html |date=2006-09-28 }}
* Bảo vệ bức xạ và Sức khỏe công cộng [http://www.nea.fr/html/rp/welcome.html] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060928004312/http://www.nea.fr/html/rp/welcome.html |date=2006-09-28 }}
* Luật hạt nhân và Trách nhiệm pháp lý [http://www.nea.fr/html/law/welcome.html] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060928004814/http://www.nea.fr/html/law/welcome.html |date=2006-09-28 }}
* Khoa học hạt nhân [http://www.nea.fr/html/science/welcome.html] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060928001959/http://www.nea.fr/html/science/welcome.html |date=2006-09-28 }}
* Ngân hàng dữ liệu [http://www.nea.fr/html/databank/welcome.html] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080119192854/http://www.nea.fr/html/databank/welcome.html |date=2008-01-19 }}
* Thông tin và Truyền thông [http://www.nea.fr/html/pub/welcome.html] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20060928002028/http://www.nea.fr/html/pub/welcome.html |date=2006-09-28 }}
* [[Toà án Năng lượng châu Âu]]
 
324.203

lần sửa đổi