Khác biệt giữa các bản “Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam”

Chỉ nên dùng hatnote khi 1. Tên bài mơ hồ đổi hướng tới đây; 2. Tên bài này mơ hồ. (en:WP:NAMB)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Chỉ nên dùng hatnote khi 1. Tên bài mơ hồ đổi hướng tới đây; 2. Tên bài này mơ hồ. (en:WP:NAMB))
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
|website = [http://dangcongsan.vn/ Trang web Đảng Cộng sản Việt Nam]
}}
{{bài cùng tên|Tổng Bí thư}}
{{Chính trị Việt Nam}}
'''Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam''' là [[nhà lãnh đạo]] cao nhất của [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]. Trong giai đoạn 1951–1969 thì chức '''Chủ tịch Đảng''' (chức vụ này duy nhất do [[Hồ Chí Minh]] nắm giữ từ năm [[1951]] đến khi qua đời năm [[1969]]) là cao nhất, sau khi chức Chủ tịch Đảng bãi bỏ vào năm [[1969]] sau khi Chủ tịch [[Hồ Chí Minh]] từ trần thì chức Tổng Bí thư trở lại thành chức vụ cao nhất. Riêng thời kỳ [[1960]]–[[1976]] còn được gọi là '''Bí thư thứ nhất'''.