Khác biệt giữa các bản “Bình Minh (người mẫu)”

Chỉ nên dùng hatnote khi 1. Tên bài mơ hồ đổi hướng tới đây; 2. Tên bài này mơ hồ. (en:WP:NAMB)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
(Chỉ nên dùng hatnote khi 1. Tên bài mơ hồ đổi hướng tới đây; 2. Tên bài này mơ hồ. (en:WP:NAMB))
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
{{dablink|Xin xem các mục từ khác có tên tương tự ở [[Bình Minh (định hướng)]]}}
{{Thông tin diễn viên
|name = Bình Minh