Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Tài Thu”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
| nơi sinh =Hà Nội
| nguyên quán = Huyện Hoài Đức, [Hà Nội]
| mất = 2021 |02|14
| nguyên nhân cái chết =
| nơi mất = Hà Nội
| an táng =
| tên khác =