Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận”

n
Lý do nên thực hiện theo đề xuất:
*Giải quyết được phần nào vấn đề nêu ở ý kiến 1 bên trên, đấy là khi treo bảng dnb thì phải đưa ra thông tin khách quan (như ví dụ nêu trên) và do đó phải thảo luận trước.
*Giải quyết được phổ vấn đề rộng hơn: nếu treo bản mẫu chứa thông tin chủ quan, có thể dễ gây ra tranh chấp ý kiến, tranh chấp sửa đổi giữa các thành viên, không taotạo được không khí hợp tác thuận lợi, giảm khả năng phát triển cộng đồng lành mạnh và bền vững; treo bản mẫu chứa thông tin khách quan giúp giảm thiểu vấn đề này.
*Giống như mọi thông tin ở bài viết, thông tin ở bản mẫu đưa vào bài viết cũng cần đáp ứng tiêu chuẩn thông tin mà tất cả chúng ta đều hướng đến, đó là thông tin khách quan, dễ dàng kiểm chứng được.
Hy vọng chúng ta đồng thuận được :D -[[Thành viên:Tttrung|Trần Thế Trung]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Tttrung|thảo luận]]</sup> 08:01, ngày 15 tháng 2 năm 2021 (UTC)
24.816

lần sửa đổi