Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận”

'''Ý kiến 2''' xin phép một đề xuất nữa, hy vọng dễ đạt được đồng thuận hơn đề xuất trên (tổng quát hóa vấn đề trên và giải quyết được phần nào vấn đề trên). Đề xuất:
*Chỉ đưa vào nội dung bài viết các bản mẫu có nội dung '''khách quan''' và kiểm chứng được dễ dàng.
*Không đưa các bản mẫu có nội dung '''chủ quan''' vào bài viết, <s>hoặc trường hợp tệ nhất thì chỉ đưa vào khi có đồng thuận của cộng đồng.</s>
Định nghĩa:
*thông tin khách quan: thông tin mà không bị thay đổi theo cách nhìn của từng người, kiểm chứng được dễ dàng.
24.709

lần sửa đổi