Khác biệt giữa các bản “Ở nhà một mình (phim)”

Chỉ nên dùng hatnote khi 1. Tên bài mơ hồ đổi hướng tới đây; 2. Tên bài này mơ hồ. (en:WP:NAMB)
(Chỉ nên dùng hatnote khi 1. Tên bài mơ hồ đổi hướng tới đây; 2. Tên bài này mơ hồ. (en:WP:NAMB))
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Đã được lùi sửa
{{bài cùng tên|Ở nhà một mình (định hướng)}}
{{Infobox Film
| name = Ở nhà một mình