Khác biệt giữa các bản “Ở nhà một mình (phim)”

Đã lùi lại sửa đổi 64429414 của J. Smile (Love & V.A.V.I) (thảo luận) Thực ra là có tên bài mơ hồ đổi hướng tới đây
(Chỉ nên dùng hatnote khi 1. Tên bài mơ hồ đổi hướng tới đây; 2. Tên bài này mơ hồ. (en:WP:NAMB))
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Đã được lùi sửa
(Đã lùi lại sửa đổi 64429414 của J. Smile (Love & V.A.V.I) (thảo luận) Thực ra là có tên bài mơ hồ đổi hướng tới đây)
Thẻ: Lùi sửa
{{bài cùng tên|Ở nhà một mình (định hướng)}}
{{Infobox Film
| name = Ở nhà một mình