Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Thảo luận”

n
Yes, chúng ta đang gần đến với nhau ở đây :) "trước khi treo thông báo có tính chủ quan thì để lại lý do tại trang thảo luận" . Mọi thông báo chủ quan đều có thể được điều chỉnh câu chữ để thành thông báo khách quan theo mẫu sau "Bài viết này ..." -> "Có ý kiến / lý do ở trang thảo luận cho rằng bài viết này ...". Và khi viết khách quan như vậy là đã dẫn người treo thông báo phải nêu lý do ở trang thảo luận. -[[Thành viên:Tttrung|Trần Thế Trung]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Tttrung|thảo luận]]</sup> 08:59, ngày 15 tháng 2 năm 2021 (UTC)
::Có thể thêm nội dung giống [[Bản mẫu:Pov]]: ''"<s>Có thể</s> có thảo luận liên quan tại trang thảo luận. Xin đừng xóa bảng thông báo này cho đến khi kết thúc hoặc đạt được đồng thuận trong vấn đề này."'' Nó đạt được cùng lúc 2 mục đích: thông báo thảo luận và yêu cầu không gỡ biển. ~ [[Thành viên:Violetbonmua|Violet]] <small>([[Thảo luận Thành viên:Violetbonmua#footer|talk]])</small> ~ 09:26, ngày 15 tháng 2 năm 2021 (UTC)
:Nội dung {{tl|pov}} diễn đạt thông tin một cách khách quan, nhất trí các bản mẫu khác (đang diễn đạt thông tin chủ quan, đặc biệt là {{tl|dnb}}) nên học tập theo như vậy. -[[Thành viên:Tttrung|Trần Thế Trung]]<sup>[[Thảo luận Thành viên:Tttrung|thảo luận]]</sup> 08:06, ngày 16 tháng 2 năm 2021 (UTC)
*{{yk}} Cách đơn giản nhất và phù hợp với nhân lực hiện tại là bắt buộc (đồng thuận quy định nhỏ mới) phải thêm lý do khi treo biển đnb. [[Thành viên:Nguyentrongphu|SicMundusCreatusEst]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|tiếng Latin]]) 09:22, ngày 15 tháng 2 năm 2021 (UTC)
 
24.709

lần sửa đổi