Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Tài Thu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ;
*Huy chương Quyết tử;
* [[Huy chương Chiến thắng;|Huy Chương Chiến Thắng]]
*Huy chương Vì Sức khỏe Nhân dân.
 
Người dùng vô danh