Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Tài Thu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*[[Thầy thuốc Nhân dân]] (năm 1995);
*[[Anh hùng Lao động]] (năm 2000);
*[[Huân chương Độc lập|Huân chương Độc lập]] hạng Nhì]]nhì (năm 2004);
*[[Huân chương Kháng chiến|Huân chương Kháng chiến hạng Nhất]], [[Huân chương Kháng chiến|hạng Ba]];
*[[Huân chương Lao động|Huân chương Lao động hạng Nhất]] (năm 1999), [[Huân chương Lao động|hạng Nhì]]
Người dùng vô danh