Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Tài Thu”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*[[Huân chương Độc lập]] hạng nhì (năm 2004);
*[[Huân chương Kháng chiến]] hạng nhất, ba
*[[Huân chương Lao động|Huân chương Lao động hạng Nhất]] hạng nhìnhất (năm 1999)
*[[Huân chương Đại đoàn kết dân tộc]] (năm 2014);
*[[Giải thưởng Nhà nước (Việt Nam)|Giải thưởng Nhà nước]] về khoa học và công nghệ
Người dùng vô danh