Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Giúp sử dụng Wikipedia”

== Tôi cần trợ giúp về việc sửa bài viết ==
 
Tôi là thành viên mới, cho tôi hỏi :"Dòng chữ nhỏ dưới tên bài gọi là gì? Tôi có quyền sửa không? Và nếu được thì sửa như nào?" Xin cảm ơn <small>— ''[[Wikipedia:Trang thảo luận|thảo luận]] quên [[Wikipedia:Chữ ký|ký tên]] này là của'' [[Thành viên:Nguyễn Đức Anh đẹp trai|Nguyễn Đức Anh đẹp trai]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyễn Đức Anh đẹp trai|thảo luận]]&nbsp;• [[Đặc biệt:Contributions/Nguyễn Đức Anh đẹp trai|đóng góp]])&#32;''vào lúc'' 16:35, ngày 2 tháng 2 năm 2021.</small><!-- Bản mẫu:Vô danh -->
 
== Câu hỏi tại cửa sổ trợ giúp về [[Ban Nội chính Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam]] (23:20, ngày 2 tháng 2 năm 2021) ==