Khác biệt giữa các bản “Đăk La”

không có tóm lược sửa đổi
n
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Đã được lùi sửa
| ghi chú hình =
| vĩ độ = 14
| bản đồ 1 = {{Infobox mapframe|zoom=9|frame-width=280}}
| kinh độ = 107
| vĩ phút = 26
439

lần sửa đổi