Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:AutoWikiBrowser/Typos”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
<source lang="xml">
<Typo word=". Những những" find="([Nn]hững)([Nn]hững)" replace=". $1 "/>
</source>
 
== Viết tắt ==
<source lang="xml">
<Typo word="cm²" find="\bcm2\b" replace="cm<sup>2</sup>" />
<Typo word="m²" find="\bm2\b" replace="m<sup>2</sup>" />
<Typo word="m³" find="\bm3\b" replace="m<sup>3</sup>" />
<Typo word="cm³" find="\bcm3\b" replace="cm<sup>3</sup>" />
<Typo word="km²" find="\bkm2\b" replace="km<sup>2</sup>" />
</source>