Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mỹ Cẩm”

(Đã cứu 1 nguồn và đánh dấu 0 nguồn là hỏng.) #IABot (v2.0.8)
 
===Giáo dục===
Trên địa bàn xã hiện nay có 1 trường Trung học Cơ Sở, 21 trường Tiểu học và 1 trường Mẫu giáo, gồm:
 
[[Trường Trung học Cơ sở Mỹ Cẩm]] tại ấp số 4.
 
[[Trường Tiểu học Mỹ Cẩm A]]: (gộp từ Trường Tiểu học Mỹ Cẩm A và Trường Tiểu học 2Mỹ điểmCẩm trườngB):
* Điểm chính tại ấp Số 4.
* Điểm phụ tại các ấp Số 2, Số 3 và Số 6.
 
[[Trường TiểuMẫu họcgiáo MỹTuổi Cẩm BHồng]]: có 2 điểm trường:
* Điểm chính tại ấp Số 2 ''(trước đây là điểm phụ)''
* Điểm phụ tại ấp Số 6 ''(trước đây là điểm chính)''
 
[[Trường Mẫu giáo Tuổi Hồng]]: có 3 điểm trường:
* Điểm chính tại ấp Số 4.
* Điểm phụ thứ nhất tại hai ấp Số 6 và Số 2.
 
* Điểm phụ thứ hai tại ấp Số 2.
==Chú thích==
{{tham khảo|2}}