Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thích-ca Mâu-ni”

Trong kinh điển [[Tiếng Pali|Pali]], Phật Thích Ca tại thế tám mươi năm. Tuy trải qua suốt phần đời còn lại - 49 năm đi giảng dạy, nhưng ông lại lưu ý với các đệ tử rằng: <u>''Đối với chân lý, [[Như Lai]]'' ''chưa từng nói lời nào,''</u> Ý nghĩa của câu này: những gì Như Lai giác ngộ vốn đã là chân lý từ muôn thuở, tồn tại vĩnh cửu trong khắp các cõi thế gian và vũ trụ, dù có [[Phật]] tại thế hay không, dù chúng sinh có biết và có tin hay không thì chân lý đó vẫn tồn tại và chi phối vạn vật. Chân lý đó rất vi diệu, không thể dùng lời nói để diễn tả mà phải tự mình chứng đắc, những lời dạy của Như Lai chỉ là phương tiện để giúp người tu hành tự mình đạt tới chân lý mà thôi (giống như bức ảnh chụp mặt trăng sẽ giúp người ta hiểu mặt trăng trông như thế nào, nhưng không thể nói bức ảnh chính là mặt trăng).
 
Theo kinh ''[[Kinh Đại Bát Niết Bàn|Đại bát-niết-bàn]]'' (pi. ''mahāparinibbāna-sutta''), vào mùa mưa năm 80 tuổi, Phật Thích Ca đã dự đoán trước rằng ông sẽ nhập diệt sau 3 tháng nữa. Ông [[chết|qua đời]] tại thành phố [[Kushinagar|Câu-thi-na]] (zh. 拘尸那, sa. ''Kuṣinagara'') của bộ tộc Malla vào năm 544 trước [[Công nguyên]] (một số nhà khảo cổ thì cho rằng đó là năm 486 hay 483 trước [[Công nguyên]]), địa điểm này được các nhà khảo cổ nhận dạng là Kasia ở quận Deoria của xứ [[Utta Pradesh]] ngày nay. Trước đó sức khoẻ của ông đã trở nên rất yếu sau khi dùng bữa cúng dường tại nhà người thợ rèn Thuần-đà (zh. 純陀, pi. ''cunda''), một số kinh sách ghi rằng do nguyên liệu nấu ăn có lẫn nấm độc. Tuy nhiên sau đó Phật đã nhấn mạnh cho tôn giả [[A-nan-đà]] hiểu là Tăng chúng không nên khiển trách Thuần-đà bởi ông ta đã có thiện ý tối thượng, còn việc Phật trở bệnh nặng là số mệnh đã được dự đoán từ 3 tháng trước rồi.
 
Trước khi qua đời, Tất-đạt-đa tạo điều kiện cho các tỳ-kheo cơ hội cuối cùng để chất vấn hay hỏi đáp nếu như có những vấn đề hay những điểm nào còn chưa sáng tỏ có thể đưa đến các kiến giải khác nhau về sau, tuy nhiên các vị này đã im lặng. Lời dạy cuối cùng của ông: ''"Tất cả các pháp hữu vi đều [[vô thường]], chịu biến hoại, hãy [[tinh tấn]] tu học (để đạt giải thoát)!"''.
7

lần sửa đổi