Khác biệt giữa các bản “Cơ sở (đại số tuyến tính)”

n
Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
==Toạ độ trong một cơ sở và công thức đổi cơ sở==
{{Main|Phép chuyển cơ sở}}
 
Các hệ số trong biểu diễn này được gọi là toạ độ của vectơ ''v'' trong cơ sở ''B''.
Chẳng hạn
:<math> k'_j =\sum_{i=1}^n c_{i,j}.k_i </math>
 
được gọi là '''công thức đổi cơ sở...'''.
 
==Cơ sở chính tắc==