Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nghiêm hầu”

Thẻ: Xuống 1 dòng thành đoạn mới
'''Nghiêm Hầu''' ([[chữ Hán]]: 嚴侯) là [[thụy hiệu]] hoặc [[tước hiệu]] của một số vị [[quân chủ]] [[chư hầu]].
 
==Thụy hiêuhiệu==
*Tây Hán [[Triệu Âu|Quảng Nghiêm hầu]] (còn có thụy hiệu là [[Tráng Hầu]])
*Tây Hán [[Trần Tị|Bác Dương Nghiêm hầu]]
*Tây Hán [[Hứa Huống|Bình Ân Nghiêm hầu]]
*Tây Hán [[Sử Thuật|Nhạc Lăng Nghiêm hầu]]
 
==Tước hiệu==
*Nghiêm Hầu là tước hiệu của [[Hứa Thai]] thời [[Tây Hán]], truyền được cả thảy 5 đời
Người dùng vô danh