Khác biệt giữa các bản “Đài Loan”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
{{dablink|Đừng nhầm lẫn với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đọc về Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại bài [[Trung Quốc]]}}{{for|Trung Hoa Dân Quốc giai đoạn kiểm soát [[Trung Quốc đại lục]]|Trung Hoa Dân Quốc (1912–1949)}}{{for|danh xưng của Đài Loan trên hoạt động quốc tế|Đài Bắc Trung Hoa}}
{{dablink|Bài này viết về một chính thể hiện nay. Đối với bài về thực thể địa lý và lịch sử, xin xem [[Đài Loan (đảo)]]. Đối với các định nghĩa khác, xem [[Đài Loan (định hướng)]].}}
 
{{Infobox |subbox=yes |bodystyle=font-size:100%;font-weight:normal;
{{Infobox Chinese
| rowclass1 = mergedrow |label1=[[Chữ Hán phồn thể|Tiếng Trung]]
|title = Trung Hoa Dân Quốc
|data1t ={{lang|zh-tw| 中華民國}}
| rowclass2 = mergedrow |label2=[[Tiếng Quan thoại Đài Loan|Tiếng Quan thoại]]
|data2p = ''Zhōnghuá Mínguó''<!---Do not change to "Jhonghuá Mínguó" (i.e. Tongyong Pinyin); Hanyu Pinyin has been the official romanization since ngày 1 tháng 1 năm 2009.--->
|bpmf = ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄇㄧˊㄣ ㄍㄨㄛˊ
| rowclass3 = mergedrow |label3=[[Tiếng Phúc Kiến Đài Loan|Tiếng Phúc Kiến]]
|wuu = ton-ia ven-ho-chioe<br/>hoe-zr ven-ho-chioe
|data3poj = ''Tiong-hôa Bîn-kok''
| rowclass4 = mergedrow |label4=[[Tiếng Khách Gia Đài Loan|Tiếng Khách Gia]]
|data4buc = ''Chûng-fà Mìn-koet''
|data5phfs = ''Dṳ̆ng-huà Mìng-guók''
| rowclass5 = mergedrow |label5=[[Tiếng Mã Tổ]]
|data5=''Dṳ̆ng-huà Mìng-guók''
}}
 
{{Hộp thông tin quốc gia
| conventional_long_name = Trung Hoa Dân Quốc