Khác biệt giữa các bản “Bánh tổ”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
 
| other = Typically consumed during [[Chinese New Year]]
}}
{{Chinese|c=年糕|p=niángāo|j=nin4 gou1|wuu={{IPA-wuu|ɲi kɔ|}}|l=yearbánh cakenăm
|c2 = 甜粿|poj2=tiⁿ-kóe or tiⁿ-ké|l2= sweet [[kuih]]
}}