Khác biệt giữa các bản “Đài Loan”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
| symbol_type = [[Cờ Thanh Thiên Bạch Nhật|Quốc huy]]
| status = Quốc gia không thuộc [[Liên Hiệp Quốc]], bị hạn chế công nhận chủ quyền
| other_symbol = '''Quốc hoa:''' [[Tập tin:Meihua ROC.svg|20px]] [[Quốc hoa Trung Hoa Dân Quốc|Hoa Mai]]<br />{{lang|zh-tw|梅花}}<br />''Méihuā'' {{small|([[tiếng Quan thoại]])}}<br />''Môe-hôa''&nbsp;{{small|([[tiếng Phúc Kiến]])}}<br />''Mòi-fà'' {{small|([[tiếng Khách Gia]])}}<hr>'''Quốc ấn'''<br>{{lang|zh-Hant|中華民國之璽 (榮典之璽)}}<br>''Trung Hoa Dân Quốc chi tỉ (Vinh điền chi tỉ)''<br/>[[File:中華民國之璽.svg|85px]]<br/>{{lang|zh-Hant|榮典之璽}}<br/>''Vinh điền chi tỉ''
| national_anthem = {{vunblist|"[[Quốc ca Trung Hoa Dân Quốc|Trung Hoa Dân Quốc Quốc ca]]"<br />{{lang|zh-tw|<big>中華民國國歌</big>}} <br />''Zhōnghuá Mínguó Guógē'' {{small|([[tiếng Quan thoại]])}}<br />''Tiong-hôa Bîn-kok Kok-koa''&nbsp;{{small|([[tiếng Phúc Kiến]])}}<br />''Chûng-fà Mìn-koet Koet-kô'' {{small|([[tiếng Khách Gia]])}}}} <div style="display:inline-block;margin-top:0.4em;">{{center|[[Tập tin:National anthem of the Republic of China (Taiwan) 中華民國國歌(演奏版).ogg]]}}</div>
| flag_anthem = {{vunblist|"[[Quốc kỳ ca Trung Hoa Dân Quốc|Trung Hoa Dân Quốc Quốc kỳ ca]]" <br />{{lang|zh-tw|<big>中華民國國旗歌</big>}}<br />''Zhōnghuá Míngúo Gúoqígē'' {{small|([[tiếng Quan thoại]])}}<br />''Tiong-⁠hôa&nbsp;Bîn-⁠kok&nbsp;Kok-⁠kî-⁠koa''&nbsp;{{small|([[tiếng Phúc Kiến]])}}<br />''Chûng-fà Mìn-koet Koet-khì-kô'' {{small|([[tiếng Khách Gia]])}}}} <div style="display:inline-block;margin-top:0.4em;">{{center|[[Tập tin:中華民國國旗歌 (演奏版).ogg]]}}</div>