Khác biệt giữa các bản “In God we trust”

Không thay đổi kích thước ,  3 tháng trước
 
tiêu ngữ "In God we trust" của quốc hội:
{{cquote|
: vốn kêu gọi một sự tín thác vào Chúa, có thể là một vectơ của '''‘hy vọng và sự cảm hứng’''' cho dân Mỹ, trong thời kỳ có các khó khăn kinh tế lớn<ref>[http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/11news/11news1923.htm Hạ viện Hoa kỳ thông qua nghị quyết khẳng định lại việc sử dụng khẩu hiệu "In God we trust"]</ref>
}}
}} <ref>[http://www.catholic.org.tw/vntaiwan/11news/11news1923.htm Hạ viện Hoa kỳ thông qua nghị quyết khẳng định lại việc sử dụng khẩu hiệu "In God we trust"]</ref>
 
[[Tập tin:Pennsylvania State Capitol 3.jpg|nhỏ|Hình Tòa nhà thủ phủ Tiểu bang [[Pennsylvania]] có khắc dòng chữ " In God We Trust"]]