Khác biệt giữa các bản “Phù Chẩn”

Trước đây, Phù Chẩn là một xã thuộc thị xã Từ Sơn.
 
Ngày [[12 tháng 1]] năm [[2021]], Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1191/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn (nghị quyết có hiệu lực từ ngày [[1 tháng 2]] năm [[2021]])<ref name=NQ1191>{{Chú thích web|url=httphttps://vanban.chinhphuthuvienphapluat.vn/portalvan-ban/pageBo-may-hanh-chinh/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=202638Nghi-quyet-1191-NQ-UBTVQH14-2021-thanh-lap-cac-phuong-thuoc-thi-xa-Tu-Son-tinh-Bac-Ninh-465221.aspx|tựa đề=Nghị quyết số 1191/NQ-UBTVQH14 năm 2021 về việc thành lập các phường thuộc thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Theo đó, thành lập phường Phù Chẩn trên cơ sở toàn bộ 5,98 km² diện tích tự nhiên và 19.656 người của xã Phù Chẩn.
 
==Chú thích==