Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thiếu đế”

n (Sửa {{tham khảo|2}} → {{tham khảo|30em}}. (via JWB))
Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
*[[Hậu Chúa|Hậu Chủ]]
*[[Mạt Chủ]]
*[[Tiên Chủ]]
*[[Động Chủ]]
*[[Phu Tử]]
*[[Quốc mẫu]]
*[[Mẫn Đế]]
*[[Cung Đế]]
*[[Thương Đế]]
*[[Cộng Vương]]
*[[Tống Thiếu Đế]]
*[[Hán Thiếu Đế (định hướng)|Hán Thiếu Đế]]
 
==Chú thích==
Người dùng vô danh