Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Hộp thông tin tên tiếng Trung”

+HV
(+HV)
|khm = {{{khm|}}}
|tet = {{{tet|}}}
|hanviet = {{{hv|{{{hanviet|}}}}}}
}}
}}<!--
|khm = {{{khm2|}}}
|tet = {{{tet2|}}}
|hanviet = {{{hv2|{{{hanviet2|}}}}}}
}}
}}<!--
|khm = {{{khm3|}}}
|tet = {{{tet3|}}}
|hanviet = {{{hv3|{{{hanviet3|}}}}}}
}}
}}<!--
|khm = {{{khm4|}}}
|tet = {{{tet4|}}}
|hanviet = {{{hv4|{{{hanviet4|}}}}}}
}}
}}<!--
|khm = {{{khm5|}}}
|tet = {{{tet5|}}}
|hanviet = {{{hv5|{{{hanviet5|}}}}}}
}}
}}<!--
|khm = {{{khm6|}}}
|tet = {{{tet6|}}}
|hanviet = {{{hv6|{{{hanviet6|}}}}}}
}}
}}<!--