Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hộ Phòng”

không có tóm lược sửa đổi
(Sai)
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Đã được lùi sửa Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Thông tin đơn vị hành chính Việt Nam | phường
| tên = Hộ Tấn HưngPhòng
| hình = Phường Hộ Phòng.jpg
| ghi chú hình = Vòng xoay phường Hộ Phòng