Khác biệt giữa các bản “Singapore”

(phiên âm)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android Đã được lùi sửa
{{Infobox country
| common_name = Singapore
| native_name = Republik Singapura ([[tiếng Malay|Malay]])<br/>新加坡共和国 ([[tiếng Phổ thông|Trung Quốc]])<br/>சிங்கப்பூர் குடியரசு ([[tiếng Tamil|Tamil]])
| name = {{collapsible list
| titlestyle = background:transparent; text-align:center; line-height:normal; font-size:84%;
| title = {{resize|1.25em|Cộng hoà Singapore}}
| {{Infobox
|subbox=yes
|bodystyle=padding-top:0.5em; font-size:76%; font-weight:normal;
|rowclass1 = mergedrow
|label1=[[tiếng Malay|Malay]]:
|data1={{lang|ms|Republik Singapura}}
|rowclass2 = mergedrow
|label2=[[tiếng Phổ thông|Trung Quốc]]:
|data2={{lang|zh-SG|新加坡共和国}}
|rowclass3 = mergedrow
|label3=[[tiếng Tamil|Tamil]]:
|data3={{lang|ta|சிங்கப்பூர் குடியரசு}}
}}
}}
| image_flag = Flag of Singapore.svg
| image_coat = State Crest of Singapore.png