Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Erling Braut Håland”

Ngomanh123 đã đổi Thảo luận:Erling Braut Håland thành Thảo luận:Erling Haaland: Theo đề nghị của thành viên vì tên gọi mới phổ biến hơn
(Ngomanh123 đã đổi Thảo luận:Erling Braut Håland thành Thảo luận:Erling Haaland: Theo đề nghị của thành viên vì tên gọi mới phổ biến hơn)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)