Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trần Chí Hiếu Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Trần Chí Hiếu Đế''' (''[[chữ Hán]]'':陳至孝) có thể là:
==Danh sách==
*Trần Chí Hiếu Đế [[Trần Thừa]]: gọi tắt theo thụy hiệu dài được truy tôn là "Khai Vận Lập Cực Hoằng Nhân Ứng Đạo Thuần Chân Chí Đức Thần Vũ Thánh Văn Thùy Dụ Chí Hiếu Hoàng Đế"
*Trần Chí Hiếu Đế [[Trần Hiến Tông|Trần VượngThừa]]: gọi tắt theo tônthụy hiệu dài được truy tôn"ThểKhai NguyênVận NgựLập Cực DuệHoằng Nhân Ứng Đạo Thuần Chân Chí Đức Thần Vũ Thánh Văn Thùy Dụ Chí Hiếu Hoàng Đế"
*Trần Chí Hiếu Đế [[Trần ThừaHiến Tông|Trần Vượng]]: gọi tắt theo thụytôn hiệu dài được truy tôn"KhaiThể VậnNguyên LậpNgự Cực Hoằng Nhân Ứng Đạo Thuần Chân Chí Đức Thần VũDuệ Thánh Văn Thùy Dụ Chí Hiếu Hoàng Đế"
==Xem thêm==
*[[Chí Hiếu Đế]]
*[[Trần Phế Đế]]
*[[Trần Hồ Công]]
*[[Trần Mẫn Vương]]
 
{{trang định hướng nhân danh}}
Người dùng vô danh