Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trần Chí Hiếu Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
'''Trần Chí Hiếu Đế''' (''[[chữ Hán]]'':陳至孝) có thể là:
==Danh sách==
*Trần Chí Hiếu Đế [[Trần Thừa]]: gọi tắt theo thụy hiệu dài được truy tôn là Khai Vận Lập Cực Hoằng Nhân Ứng Đạo Thuần Chân Chí Đức Thần Vũ Thánh Văn Thùy Dụ Chí Hiếu Hoàng Đế
*[[Trần Hồ Công]]
*[[Trần Mẫn Vương]]
*[[Trần Tư Vương]]
*[[Trí Trang Tử]]
 
{{trang định hướng nhân danh}}
Người dùng vô danh