Khác biệt giữa các bản “Tiểu phẩm bát-nhã kinh”

Thời [[Tiền Tần]], các sư [[Đàm-ma-tỳ]] và [[Trúc Phật Niệm]] dịch bộ [[Ma-ha Bát-nhã-ba-la-mật sao kinh]], gồm 5 quyển.
 
Đầu thế kỷ thứ 5, [[Cưu-ma-la-thập]] dịch lại phầnbộ [[Ma-ha Bát-nhã-ba-la-mật kinh]], vớitrong tênđó gọicó phần "Tiểu phẩm bát-nhã kinh" phổ biến, gồm 10 quyển, phân thành 29 phẩm.
 
Đầu thế kỷ thứ 7, [[Huyền Trang]] khi du hành sang Ấn Ðộ, đã thu góp tất cả các kinh điển thuộc hệ thống Bát-nhã về Trung Quốc, dịch thành bộ Ðại Bát-nhã 600 quyển chia ra tứ xứ lục thập hội, bao gồm cả phần Tiểu phẩm ở Đệ tứ hội (29 phẩm) và Đệ ngũ hội (24 phẩm)
228.941

lần sửa đổi