Khác biệt giữa các bản “Quân đội Pháp”

Hiện có khoảng 36.000 quân lính của Pháp được triển khai ở ngoài lãnh thổ Pháp.
 
[[Pháp]] cùng với [[Hoa Kỳ]] và các nước khác, cung cấp binh lính cho lực lượng đóng quân ở [[Haiti]], lực lượng này đã được sự phê chuẩn của [[Liên Hiệp Quốc|Liên Hợp Quốc]] sau cuộc nổi loạn ở Haiti năm 2004. Pháp cũng gửi các binh lính, chủ yếu là lực lượng đặc nhiệm đến [[Afghanistan]] để giúp các lực lượng của Hoa Kỳ và [[NATO]] chiến đấu với quân [[Taliban]] và [[Al-Qaeda|Al Qaeda]]. Một lực lượng khoảng vài nghìn lính Pháp, dưới sự ủy nhiệm của Liên Hợp Quốc (Opération Licorne), đóng quân ở [[Bờ Biển Ngà|Bờ biển Ngà]] thực hiện nhiệm vụ gìn giữ [[hòa bình]]. Lực lượng vũ trang của Pháp cũng giữ vài trò đứng đầu trong nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc dọc theo biên giới [[Liban]]-[[Israel]] như là một phần trong hiệp ước ngừng bắn, hiệp ước này dẫn đến việc kết thúc chiến tranh [[Liban]]. Hiện nay Pháp có 2.000 quân được triển khai dọc theo biên giới, gồm bộ binh, thiết giáp, pháo binh và phòng không. Ngày 11 tháng 1 năm 2013, Pháp cử quân đến [[Mali]] để giúp chính phủ bản địa chống phiến quân nổi dậy rồi tới 2014 thì Pháp đã đánh bại phiến quân.
 
== Tham khảo ==