Tàn Kiếm

Tham gia ngày 28 tháng 7 năm 2020
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{top icon|imagename=Fairytale bookmark gold.svg|wikilink=Chiến tranh Kim–Tống|description=|icon_nr=3|width=20}}
{{top icon|imagename=Fairytale bookmark silver.svg|wikilink=Adolf Hitler và Stefanie Rabatsch|description=|icon_nr=4|width=20}}
{{top icon|imagename=Fairytale bookmark silver.svg|wikilink=Sherlock Holmes|description=|icon_nr=5|width=20}}{{Đã nghỉ việc}}{{wide image|Departure Herald-Ming Dynasty.jpg|12447px|''Minh nhân xuất cảnh đồ.''|dir=rtl}}{{Hộp thông tin|bodystyle=width:20em;|header3=|belowstyle=|data5=|label5=|header5=Phương châm hoạt động|data4=Thợ sửa xe|label4=Nghề nghiệp|header4=|data3=Trung địa|label3=Quê quán|data2=20{{Birth date and age|2000|3|10|df=y}}|name=Hộp thông tin/doc|label2=TuổiSinh|header2=|data1=Nam|label1=Giới tính|header1=|datastyle=|labelstyle=width:33% background:#FF0000|headerstyle=|titlestyle=background:#FF0000|title=Tàn Kiếm|below=''“Tôi tự do, dù cho bất cứ luật lệ nào bao quanh mình. Nếu tôi cảm thấy chúng có thể chịu đựng được, tôi sẽ chịu đựng chúng. Nếu tôi cảm thấy chúng quá ghê tởm, tôi sẽ phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi vì tôi biết trách nhiệm đạo đức của mọi việc tôi làm.”''– Mike Ehrmantraut}}
'''Xuất tái'''