Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận Thành viên:Akixiko”

n
SimmeD đã đổi Thảo luận Thành viên:Tobqpbt thành Thảo luận Thành viên:Akixiko: Tự động di chuyển trang trong việc đổi tên thành viên “Tobqpbt” thành “Akixiko
(Hoan nghênh tham gia Wikipedia tiếng Việt! (TW))
 
n (SimmeD đã đổi Thảo luận Thành viên:Tobqpbt thành Thảo luận Thành viên:Akixiko: Tự động di chuyển trang trong việc đổi tên thành viên “Tobqpbt” thành “Akixiko”)
 
8

lần sửa đổi