Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tương ưng Bộ”

n
n (Thêm thẻ: Kinh điển hệ Pali và thay đổi vị trí chữ "kinh" trong từ Tương Ưng Bộ kinh)
{{tham khảo}}<br />
[[Thể loại:Nikàya]]
[[Thể loại:Kinh điển Phật giáo]]
[[Thể loại:Kinh điển hệ Pali]]
{{DEFAULTSORT:Kinh_Tương_Ưng_Bộ}}
241.848

lần sửa đổi