Khác biệt giữa các bản “Người Xơ Đăng”

(Đã lùi lại sửa đổi 64454700 của NgocAnMaster (thảo luận))
Thẻ: Đã được lùi sửa
Thẻ: Lùi sửa Đã được lùi sửa Twinkle
Người Ca Dong nói [[tiếng Ca Dong]], sinh sống lâu đời tại vùng chân núi Ngọc Lĩnh ở hai huyện Nam và Bắc Trà My thuộc tỉnh Quảng Nam.. Ngoài ra, người Ca Dong còn sinh sống tại các xã tại các huyện Sa Thầy, Ngọc Hồi và huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum.
 
===Người Đrá===
Người Đrá hay TodrahHdrá nói [[tiếng Đrá]], sinh sống ở Kon Tum hiện nay có khoảng 17,424 người, sống tập trung ở các xã Đăk Ui, Ngọc Réo (huyện Đăk Hà) và Đăk Kôi, Đăk Tờ Lùng (huyện Kon Rẫy).
 
==Đặc điểm kinh tế==