Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:BTOB”

J. Smile (Love & V.A.V.I) đã đổi Thảo luận:BTOB thành Thảo luận:BtoB: theo enwiki
(J. Smile (Love & V.A.V.I) đã đổi Thảo luận:BTOB thành Thảo luận:BtoB: theo enwiki)
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Không có sự khác biệt)